Aktuality

Důležité změny schválené výborem spolku dne 9.4.2021 !!!


V záložce ke stažení je umístěn zápis z této schůze.

Změny ve zkratce :

  1. Změna počtu brigádnických hodin z 30 na 15 za rok (plán brigád je v zápise)
  2. Změna výše pokuty za každou neodpracovanou hodinu z 50Kč na 100Kč
  3. Vybírání příspěvku 300Kč za pronájem chaty na soukromé akce členů s povinností oznámení starostovi obce. Každá akce musí být předem nahlášená Pavlovi Faltýnkovi.
Upozornění :
V letošním roce bude důsledně kontrolován počet odpracovaných hodin a ty chybějící budou řádně pokutovány !!! Za kontrolní komisi budu obzvlášť na dodržení těchto stanovených pravidel trvat. Žádám proto všechny členy, aby si své povinnosti vůči spolku řádně plnili. Děkuji.
Návrh na změnu denní doby lovu na MP revírech dokončen, dnes vychází ve Sbírce zákonů
Změna doby lovu na MP revírech
Vážení rybáři, vážené rybářky.

S potěšením oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla 19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.
Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.