Aktuality

Pozvánka

Rybářský spolek Prosenice 
zve všechny své členy na 
Výroční schůzi
Rybářského spolku Prosenice, která se bude konat 
v sobotu 2. února 2019 v 15:00 hodin
v sále Obecního úřadu Prosenice.

Program:
  • Zpráva o činnosti rybářského spolku vč. zprávy o hospodaření za rok 2018
  • Zabezpečení „ Rybářského plesu "
  • Prodej povolenek na rok 2019 (nutno přinést platný státní rybářský lístek)
  • Přibírání nových členů
  • Různé informace
Přineste si s sebou k nahlášení e-mailovou adresu a aktuální telefonní číslo.

Účast všech členů je nutná!

Petrův zdar!Foto členů, kteří zajišťovali občerstvení na hodech
(bude uložena spolu s dalšími fotkami do galerie)


Návrh na změnu denní doby lovu na MP revírech dokončen, dnes vychází ve Sbírce zákonů
Změna doby lovu na MP revírech
Vážení rybáři, vážené rybářky.

S potěšením oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla 19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.
Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.