Brigády

Poviností každého člena, vlastnícího v daném roce povolenku k lovu, je odpracování 15 brigádnických hodin.

Oprávnění k podpisu odpracovaných hodin jsou pouze členové výboru Rybářského spolku Prosenice. Na každé brigádě bude přítomný alespoň jeden člen výboru. Povinností člena spolku který se účastní brigády, je mít u sebe platnou povolenku k zápisu patřičných odpracovaných hodin a jejich stvrzení podpisem člena výboru.

Dodatečné žádosti k zápisu odpracovaných brigádnických hodin mimo termíny brigád budou výborem ignorovány.
(vyjímka bude možná pouze v případě, že si toto daný člen spolku domluví přímo v den brigády s přítomným členem výboru spolku např. z důvodu zapomenutí povolenky)

Kdo nebude mít na konci roku při uzávěrce a odevzdání povolenky (max. do 15. ledna) odpracován patřičný počet hodin, doplatí do pokladny spolku 100,- Kč za každou chybějící hodinu !!! 

Každý člen spolku, který v daném roce nežádá o vydání povolenky musí uhradit pokladníkovi spolku členský poplatek ve výši 200,- Kč.

Upozorňujeme, že není možné akceptovat provedení a zápis brigádnických hodin za sebe zaslaným náhradníkem, který není členem spolku. Termíny a tématické zaměření jednotlivých brigád, včetně času zahájení budou včas a s předstihem rozesílány elektronicky a budou zveřejněny na našich webových stránkách. Osoby, které předem potvrdí svoji účast, budou doplněni do seznamu přihlášených jedinců u každé patřičné brigády.