Ke stažení


Dokumenty spolku :

Návrh stanov
Návrh jednacího řádu
Návrh volebního řádu
Změny 04 / 2021 !!!

Zákony a vyhlášky :

Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.
Prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství
č. 197/2004 Sb.

Testy na přezkoušení znalostí ke zkouškám :

Testy na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského
lístku a přijetí za člena ČRS
Zlatá udice 2009

Pro zájemce z řad dětí :

Průvodce mladého rybáře
Přihláška do rybářského kroužku v Prosenicích