O nás

Rybářský spolek Prosenice
  • zaregistrován na Ministerstvu vnitra pod č.j. VS/1-1/67736/07-R
  • výkon rybářského práva je prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 239/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb.