Organizace spolku

Orgány spolku

 • členská schůze
 • výbor
 • předseda
 • kontrolní komise

Výbor spolku

 • Lubomír Lajtoch    (místopředseda)
 • Stanislav Krejčí     (pokladník)
 • Josef Sehnal         (jednatel)
 • Marek Skopal        (hospodář)
 • Martin Zmeškal
 • Martin Kretek         (člen výboru)
 • Josef Vytrhlík         (člen výboru)

Předseda spolku

 • Miroslav Mikula

Kontrolní komise

 • Martin Vítek          (vedoucí komise)
 • Martin Kořínek      (člen komise)
 • Pavel Šubrt           (člen komise)

Funkční období volených orgánů jsou 4 roky. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.