Organizace spolku

Orgány spolku

 • členská schůze
 • výbor
 • předseda
 • kontrolní komise

Výbor spolku

 • Martin Zmeškal     (místopředseda)
 • Pavel Faltýnek      (pokladník)
 • Josef Sehnal         (jednatel)
 • Marek Skopal        (hospodář)
 • Josef Vytrhlík        (člen výboru)
 • Zbyněk Švédík      (člen výboru)

Předseda spolku

 • Miroslav Mikula

Kontrolní komise

 • Martin Vítek          (vedoucí komise)
 • Martin Kořínek      (člen komise)
 • Pavel Šubrt           (člen komise)

Funkční období volených orgánů jsou 4 roky. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Volby do orgánů spolku proběhly na členské schůzi dne 1.2.2020.