Oznámení


14.01.2021

    Rád bych Vám připomenul Vaši povinnost odevzdat vyplněné povolenky za letošní rok v termínu max. do 15.1.2021 !!!

    Vyplněné povolenky prosím vhoďte ideálně do schránky Markovi Skopalovi (K Žebračce 99).

    Kdo bude mít zájem, může si po předchozí domluvě vyzvednout povolenku pro letošní rok 2021.

Vydávání nových povolenek bude zajišťovat pouze a výhradně Pavel Faltýnek a bude podmíněno splněním následijících podmínek :
  • odevzdání loňské řádně vyplněné povolenky s vyplněným sumářem
  • v případě chybějících brigádnických hodin doplacením smluvní pokuty 50Kč / za každou chybějící hodinu !!!
  • zaplacením poplatku na letošní rok v hotovosti